KRIKŠČIONIŠKA GYVENSENA

Gruodžio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 14–16. Įsimintina eilutė: „Tai kaipgi tu smerki savo brolį?! Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą“ (Rom 14, 10). Mes dabar pradedame tyrinėti paskutinę Laiško romiečiams...

NUGALĖTI BLOGĮ GĖRIU

Gruodžio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 12; 13 Įsimintina eilutė: „Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama ir tobula“ (Rom 12, 2). Kad ir kaip Paulius...

IŠRINKTIEJI

Gruodžio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 10; 11. Įsimintina eilutė: „Tad aš klausiu: ar Dievas atstūmė savo tautą?! Jokiu būdu! Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjamino genties“ (Rom 11, 1). Šios savaitės tema apima Romiečiams 10 ir...

NEBĖRA PASMERKIMO

Lapkričio 25–gruodžio 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 1–17. Įsimintina eilutė: „Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje“ (Rom 8, 1). Romiečiams 8 – tai Pauliaus atsakymas į Romiečiams 7. Pastarajame Paulius kalba apie...

NUODĖMĖS NUGALĖJIMAS

Lapkričio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 6; 1 Jn 1, 8–2, 1. Įsimintina eilutė: „Jumyse nebeviešpataus nuodėmė; jūs ne Įstatymo, bet malonės galioje“ (Rom 6, 14). Jei darbai negali mūsų išgelbėti, kodėl apskritai reikėtų dėl jų rūpintis? Gal tiesiog...