„AŠ VISA DARAU NAUJA“

Kovo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 19, 6–19; Jn 14, 1–3; 2 Tes 1, 8–10; Apr 21, 1–21; Jer 4, 23–26; 1 Kor 6, 2–3. Įsimintina eilutė: „O Sėdintysis soste tarė: ‘Štai Aš visa darau nauja!‘ Ir sako: ‘Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri‘“ (Apr...

BABILONO TEISMAS

Kovo 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 17, 1–18; Jer 51, 13; Apr 13, 1–10; Iš 28, 5–6.36–38; 30, 9; Apr 2, 20–23; Apr 13, 5–8. Įsimintina eilutė: „Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį: ‘Išeik iš Babelės, Mano tauta, kad nedalyvautum jos...

PASKUTINĖS SEPTYNIOS NEGANDOS

Kovo 9–15 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 15, 1; 7, 1–3; 14, 9–10; 16, 1–12; 17, 1; Dan 5; Apr 16, 16; 2 Tes 2, 9–12. Įsimintina eilutė: „Kas gi nesibijotų, Viešpatie, ir negerbtų Tavojo vardo?! Juk Tu vienas šventas! Visos tautos ateis ir šlovindamos puls...

AMŽINOJI DIEVO EVANGELIJA

Kovo 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 14, 6–12; Mt 24, 14; Mok 12, 13–14; Iš 20, 2–11; Iz 21, 9; 34, 8–10. Įsimintina eilutė: „Čia pasirodo ištvermė šventųjų, kurie laikosi Dievo įsakymų ir Jėzaus tikėjimo!“ (Apr 14, 12) Apreiškimo knyga rodo, kad...

ŠĖTONAS IR JO DU SĄJUNGININKAI

Vasario 23 – kovo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 13; Apr 17, 8; Dan 7, 24; 2 Tes 2, 2–12; Apr 12, 14–16; 1 Kar 18, 38. Įsimintina eilutė: „Ir įnirto slibinas prieš moterį, ir metėsi kautis su kitais jos palikuonimis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir...

ŠĖTONAS – NUGALĖTAS PRIEŠAS

Vasario 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apr 12; Pr 3, 15; Iz 14, 12–15; Dan 7, 23–25; 2 Tes 2, 8–12; Apr 13, 13–14; 19, 20. Įsimintina eilutė: „Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti“...