VADOVAI IZRAELYJE

Gruodžio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kar 12, 1–16; Apd 15, 7–11; Jn 11, 46–53; Neh 4, 7–23; Ezr 8, 21–23. 31–32. Įsimintina eilutė: „Tada visi žmonės nuėjo valgyti, gerti, dalytis maistu ir švęsti linksmybės šventę, nes suprato jiems paskelbtų...

AKISTATA SU BLOGAIS SPRENDIMAIS

Gruodžio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 13, 23–25; Įst 7, 3–4; 2 Kor 6, 14; Ezr 9, 10; 1 Kor 7, 10–17. Įsimintina eilutė: „Mano Dieve, aš gėdijuosi pakelti veidą į Tave ir raustu! Mano Dieve, mūsų nedori darbai slegia mūsų galvas ir mūsų kaltė...

ATSIMETUSI TAUTA

Gruodžio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 13, 1–9; Įst 23, 3–6; Neh 13, 10–14; Sk 18, 21–24; Neh 13, 15–22; Jn 5, 5–16. Įsimintina eilutė: „Tada įsakiau levitams apsivalyti ir stovėti sargais prie vartų, kad būtų išlaikytas šabo dienos šventumas....

VIEŠPATIES GARBINIMAS

Lapkričio 30 – gruodžio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 12, 27–47; 1 Met 25, 6–8; 1 Jn 1, 7–9; Jn 1, 29. 36; 1 Kor 5, 7; Hbr 9, 1–11. Įsimintina eilutė: „Jie giedojo giesmes, dėkodami ir šlovindami Viešpatį, ‘nes Jis geras, nes Jo ištikimoji meilė...

IŠMĖGINIMAI, IŠBANDYMAI IR SĄRAŠAI

Lapkričio 23–29 d. Šio savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ezr 1, 9–11; Dan 1, 1–2; Dan 5; Įst 30, 1–6; Ezr 8, 1–23; Neh 11, 1–2; 12, 1–26. Įsimintina eilutė: „Vienijasi su savo garbingais giminėmis iškilminga priesaika, norėdami sekti Dievo Įstatymu, duotu per Dievo...

DIEVAS IR SANDORA

Lapkričio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 10, 1–30; Pr 4, 8–19; Hbr 13, 20; Joz 24; Neh 10, 31–40; Hbr 8, 1–7. Įsimintina eilutė: „Turėdami visa tai prieš akis, mes sudarome tvirtą sutartį raštu. Šiame antspauduotame rašte įrašyti vardai mūsų...