GYVENTI LAIKANTIS DIEVO ŽODŽIO

GYVENTI LAIKANTIS DIEVO ŽODŽIO

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Fil 2, 12–16; Lk 4, 4. 8. 10–12; Ps 37, 7; Ps 46, 11; Ps 62, 2–3. 6; Kol 3, 16. Įsimintina eilutė: „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“ (Jok 1, 22). Geriausias Rašto tyrinėjimo metodas yra nenaudingas, jei mes nesame pasiryžę gyventi laikydamiesi to, ko išmokome … Continued

Read MoreLong right arrow

SUDĖTINGI TEKSTAI

Dvylikta tema Birželio 13–19 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Tim 2, 10–15; 1 Met 29, 17; Jok 4, 6–10; Gal 6, 9; Apd 17, 11. Įsimintina eilutė: „Mūsų Viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolis Paulius pagal jam duotą išmintį; jis taip kalba apie šituos dalykus visuose laiškuose. Juose…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTASIS RAŠTAS IR PRANAŠYSTĖS

Birželio 6–12 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 2, 27–45; Jn 14, 29; Sk 14, 34; Dan 7, 1–25; Dan 8, 14; 1 Kor 10, 1–13. Įsimintina eilutė: „Jis man atsakė: Du tūkstančius tris šimtus vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta“ (Dan 8, 14). Rašto pranašystės yra labai svarbios mūsų tapatybei ir…

Read MoreLong right arrow

ŠVENTASIS RAŠTAS KAIP ISTORIJA

Gegužės 30 – birželio 5 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Sam 17; Iz 36, 1–3; Iz 37, 14–38; Dan 1, 5; Mt 26, 57–67; Hbr 11, 1–40. Įsimintina eilutė: „Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų“ (Iš 20, 2). Raštą sudaro istorija. Biblinė istorija prasideda nuo absoliučios…

Read MoreLong right arrow

PASAULIO SUKŪRIMAS – Pradžios knyga kaip pamatas. 2 dalis

Gegužės 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Job 26, 7–10; Pr 1–2; Pr 5; Pr 11; 1 Met 1, 18–27; Mt 19, 4–5; Jn 1, 1–3. Įsimintina eilutė: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina Jo rankų darbą“ (Ps 19, 2). Šventasis Raštas įkvėpė daug puikių mąstytojų tyrinėti Dievo sukurtą pasaulį; dėl to gimė šiuolaikinis…

Read MoreLong right arrow

PASAULIO SUKŪRIMAS – Pradžios knyga kaip pamatas. 1 dalis

Gegužės 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 1, 1–3; Pr 1, 3–5; Iš 20, 8–11; Apr 14, 7; Mt 19, 3–6; Rom 5, 12. Įsimintina eilutė: „Pradžioje buvo Žodis. Tas Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per Jį atsirado, ir be Jo neatsirado nieko, kas tik…

Read MoreLong right arrow

KALBA, TEKSTAS IR KONTEKSTAS

Gegužės 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 32, 46–47; 1 Kar 3, 6; Sk 6, 24–26; Pr 1, 26–27; Pr 2, 15–23; Pr 15, 1–5. Įsimintina eilutė: „Imkite šią Įstatymo knygą ir padėkite ją šalia Viešpaties, savo Dievo, Sandoros Skrynios. Tebūna ji ten kaip liudytojas prieš tave“ (Įst 31, 26). Milijardai pasaulio gyventojų kalba … Continued

Read MoreLong right arrow

KODĖL REIKALINGAS AIŠKINIMAS?

Gegužės 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 24, 36–45; 1 Kor 12, 10; 1 Kor 14, 26; Apd 17, 16–32; Jn 12, 42–43. Įsimintina eilutė: „Juk be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir Jo ieškantiems atsilygina“ (Hbr 11, 6). Skaityti Raštą taip pat reiškia jį…

Read MoreLong right arrow

TIK ŠVENTASIS RAŠTAS — SOLA SCRIPTURA

Balandžio 25–gegužės 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 4, 1–6; Tit 1, 9; 2 Tim 1, 13; Mk 12, 10. 26; Lk 24, 27. 44–45; Iz 8, 20. Įsimintina eilutė: „Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, … Continued

Read MoreLong right arrow

ŠVENTASIS RAŠTAS – AUTORITETINGAS TEOLOGIJOS ŠALTINIS

Balandžio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 7, 1–13; Rom 2, 4; 1 Jn 2, 15–17; 2 Kor 10, 4–6; Jn 5, 46–47; Jn 7, 38. Įsimintina eilutė: „Argi neturėtų tauta atsiklausti savo dievų, tartis su mirusiaisiais dėl gyvųjų mokymo ir liudijimo?“ – be abejo, taip kalbantieji neregės aušros!“ (Iz 8, 19–20) Nėra krikščioniškos…

Read MoreLong right arrow