KĄ JIE PAMATĖ JŪSŲ NAMUOSE?

Birželio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 38; 39; 1 Kor 7, 12–15; 1 Pt 3, 1–2; Hbr 6, 12; 13, 7; 3 Jn 11; Iz 58, 6–7. 10. 12. Įsimintina eilutė: „O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta...

TIKĖJIMO ŠEIMOS

Birželio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 10, 1–28. 34–35; 1 Kor 2, 2; 1 Tes 5, 21–22; Jn 1, 12–13; 3, 7; 1 Jn 5, 1. Įsimintina eilutė: „Todėl… ištvermingai bėkime mums paskirtose lenktynėse, žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją...

TRUMPALAIKIAI SUNKUMAI

Birželio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mt 7, 5; Ef 1, 7; Fil 2, 4–8; Ef 4, 26–27; Jok 1, 19–20; 3, 19; Mt 7, 12. Įsimintina eilutė: „Rūstaudami nenusidėkite! Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!“ (Ef 4, 26) Net geriausiuose namuose bus sunkių...

NETEKČIŲ METAS

Gegužės 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 5, 22–24. 35–43; 1 Pt 5, 6–7; Pr 37, 17–28; Lk 16, 13; Rom 6, 16; 1 Kor 15, 26. Įsimintina eilutė: „O taip! Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu, palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe....

TĖVYSTĖS ETAPAS

Gegužės 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 18, 11; Jer 31, 25; Mt 11, 28; Ps 127; Pat 22, 6; 1 Sam 3, 10–14; Fil 3, 13. Įsimintina eilutė: „Vaikai iš tikrųjų – Viešpaties dovana, o įsčių vaisius – palaiminimas“ (Ps 127, 3). Gimimai yra tokie įprasti ir...

ATSAKYMAI ŠEIMOS VIENYBEI

Gegužės 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 33, 12–14; Rūt 1, 16–18; Jn 17, 21–26; Gal 3, 28: Ef 2, 11–22; 5, 21–6, 9. Įsimintina eilutė: „Tegul visi bus viena! Kaip Tu, Tėve, Manyje ir Aš Tavyje, tegul ir jie bus viena Mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog...