Evangelija laiške galatams (2017/III)

Evangelija laiške Galatams
Parama
Parama

GYRIMASIS KRYŽIUMI

Rugsėjo 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 6, 11–18; Rom 6, 1–6; 12, 1–8; 2 Kor 4, 10; 5, 17; 11, 23–29. Įsimintina eilutė: „Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kris…

EVANGELIJA IR BAŽNYČIA

Rugsėjo 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 6, 1–10; Mt 18, 15–17; 1 Kor 10, 12; Rom 15, 1; Jn 13, 34; Lk 22, 3. Įsimintina eilutė: „Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač…

GYVENTI DVASIA

Rugsėjo 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 5, 16–25; Įst 13, 4–5; Rom 7, 14–24; Jer 7, 9; Oz 4, 2; Mt 22, 35–40. Įsimintina eilutė: „Gyvenkite Dvasia, ir jūs nepasiduosite kūno geismams…

LAISVĖ KRISTUJE

Rugsėjo 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 5, 1–15; 1 Kor 6, 20; Rom 8, 1; Hbr 2, 14–15; Rom 8, 4; Rom 13, 8. Įsimintina eilutė: „Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei! Tiktai dė…

DVI SANDOROS

Rugpjūčio 26 – rugsėjo 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 21–31; Pr 1, 28; 2, 2–3; 3, 15; 15, 1–6; Iš 6, 2–8; 19, 3–6. Įsimintina eilutė: „Bet aukštybių Jeruzalė laisva, ir ji yra mūsų…

GANYTOJIŠKAS PAULIAUS PARAGINIMAS

Rugpjūčio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 4, 12–20; 1 Kor 11, 1; Fil 3, 17; 1 Kor 9, 19–23; 2 Kor 4, 7–12. Įsimintina eilutė: „Tapkite tokie kaip aš, nes ir aš esu tapęs toks kaip j…

NUO VERGŲ IKI PAVELDĖTOJŲ

Rugpjūčio 12–18 d. Šią savaitę skaitykite: Gal 3, 26–04, 20; Rom 6, 1–11; Hbr 2, 14–18; 4, 14–15; Rom 9, 4–5. Įsimintina eilutė: „Tad tu jau nebe vergas, bet įsūnis, o jeigu įsūnis, tai Dievo valia es…

KELIAS Į TIKĖJIMĄ

Rugpjūčio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 21–25; Kun 18, 5; Rom 3, 9–19; 1 Kor 9, 20; Rom 3, 1–2; 8, 1–4. Įsimintina eilutė: „Bet Raštas viską apjuosė nuodėme, kad pažadas dėl tik…

PAŽADO PIRMENYBĖ

Liepos 29–rugpjūčio 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 15–20; Pr 9, 11–17; Mt 5, 17–20; Iš 16, 22–26; Pr 15, 1–6. Įsimintina eilutė: „Jei paveldėjimas būtų iš Įstatymo, tai negalėtų būt…

SENOJO TESTAMENTO TIKĖJIMAS

Liepos 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 3, 1–14; Rom 1, 2; 4, 3; Pr 15, 6; 12, 1–3; Kun 17, 11; 2 Kor 5, 21. Įsimintina eilutė: „Kristus mus atpirko iš Įstatymo prakeikimo, tapdamas…

NUTEISINIMAS TIK TIKĖJIMU

Liepos 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 2, 15–21; Ef 2, 12; Fil 3, 9; Rom 3, 10–20; Pr 15, 5–6; Rom 3, 8. Įsimintina eilutė: „Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau ne…

EVANGELIJOS VIENYBĖ

Liepos 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Gal 2, 1–14; 1 Kor 1, 10–13; Pr 17, 1–21; Jn 8, 31–36; Kol 3, 11. Įsimintina eilutė: „Tai padarykite mano džiaugsmą tobulą, laikydamiesi vienos min…

PAULIAUS AUTORITETAS IR EVANGELIJA

Liepa 1–7 d.   Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Pt 3, 15–16; Gal 1; Fil 1, 1; Gal 5, 12. Įsimintina eilutė: „Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas pa…

PAULIUS – APAŠTALAS PAGONIMS

Birželio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 6, 9–15; 9, 1–9; 1 Sam 16, 7; Mt 7, 1; Apd 11, 19–21; 15, 1–5. Įsimintina eilutė: „Tai išgirdę, jie nusiramino ir ėmė šlovinti Dievą, sakyda…