Ezra ir Nehemijas (2019/IV)

Ezra ir Nehemijas
Parama
Parama

VADOVAI IZRAELYJE

Gruodžio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kar 12, 1–16; Apd 15, 7–11; Jn 11, 46–53; Neh 4, 7–23; Ezr 8, 21–23. 31–32. Įsimintina eilutė: „Tada visi žmonės nuėjo valgyti, gerti, dalytis…

AKISTATA SU BLOGAIS SPRENDIMAIS

Gruodžio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 13, 23–25; Įst 7, 3–4; 2 Kor 6, 14; Ezr 9, 10; 1 Kor 7, 10–17. Įsimintina eilutė: „Mano Dieve, aš gėdijuosi pakelti veidą į Tave ir raustu!…

ATSIMETUSI TAUTA

Gruodžio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 13, 1–9; Įst 23, 3–6; Neh 13, 10–14; Sk 18, 21–24; Neh 13, 15–22; Jn 5, 5–16. Įsimintina eilutė: „Tada įsakiau levitams apsivalyti ir stovėti…

VIEŠPATIES GARBINIMAS

Lapkričio 30 – gruodžio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 12, 27–47; 1 Met 25, 6–8; 1 Jn 1, 7–9; Jn 1, 29. 36; 1 Kor 5, 7; Hbr 9, 1–11. Įsimintina eilutė: „Jie giedojo giesmes, dėkodami i…

IŠMĖGINIMAI, IŠBANDYMAI IR SĄRAŠAI

Lapkričio 23–29 d. Šio savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ezr 1, 9–11; Dan 1, 1–2; Dan 5; Įst 30, 1–6; Ezr 8, 1–23; Neh 11, 1–2; 12, 1–26. Įsimintina eilutė: „Vienijasi su savo garbingais giminėmis iški…

DIEVAS IR SANDORA

Lapkričio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 10, 1–30; Pr 4, 8–19; Hbr 13, 20; Joz 24; Neh 10, 31–40; Hbr 8, 1–7. Įsimintina eilutė: „Turėdami visa tai prieš akis, mes sudarome tvirtą…

MŪSŲ ATLEIDŽIANTIS DIEVAS

Lapkričio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 9, 1–3; Dan 9, 4–19; Neh 9, 4–8; Kol 1, 16–17; Neh 9, 9–37; Rom 5, 6–8. Įsimintina eilutė: „Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks, o kas jas…

ŽODŽIO SKAITYMAS

Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 8, 1–8; Įst 31, 9–13; Mt 17, 5; Apd 8, 26–38; Neh 8, 9–12; Kun 23, 39–43. Įsimintina eilutė: „Jie skaitė iš knygos – iš Dievo Įstatymo, išversdami jį ir paaiš…

ĮSTATYMO DVASIOS NESILAIKYMAS

Spalio 26 – lapkričio 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 5, 1–5; Iš 21, 2–7; Mch 6, 8; Neh 5, 7–12; Įst 23, 21–23; Neh 5, 14–19. Įsimintina eilutė: „Atiduokite jiems šiandien jų laukus, vy…

AKISTATA SU PRIEŠPRIEŠA

Spalio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ezr 4, 1–5; 2 Kor 6, 14; Ezr 5, 1–5; Ag 1; Ezr 4, 6–24; Neh 4; Neh 6, 1–13. Įsimintina eilutė: „Bet Dievo akys saugojo Izraelio seniūnus, ir jie j…

PAŠAUKIMAS IŠ DIEVO

Spalio 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ezr 7, 10; Neh 1, 1–11; Dan 9, 24–27; Dan 8; Rom 8, 28–29; Rom 9; Iš 3, 4. Įsimintina eilutė: „Tebūna pašlovintas Viešpats, mūsų protėvių Dievas,…

NEHEMIJAS

Spalio 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Neh 1–2; Įst 7, 9; Ps 23, 1–6; Sk 23, 19. Įsimintina eilutė: „Išgirdęs šiuos žodžius atsisėdau ir verkiau. Keletą dienų raudojau, pasninkaudamas ir…

ISTORIJOS SUPRATIMAS: ZERUBABELIS IR EZRA

Rugsėjo 28 – spalio 4d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jer 25, 11–12; Dan 9, 1–2; Ezr 4, 1–7; Iz 55, 8–9; Ez 7, 1–28. Įsimintina eilutė: „Taip kalbėjo Persijos karalius Kyras: ‘Viešpats, Dangau…