Išgelbėjimas tik tikėjimu. Laiškas Romiečiams (2017/IV)

Išgelbėjimas tik tikėjimu
Parama
Parama

KRIKŠČIONIŠKA GYVENSENA

Gruodžio 23–29 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 14–16. Įsimintina eilutė: „Tai kaipgi tu smerki savo brolį?! Arba kodėl niekini savo brolį? Juk visi turėsime stoti prieš Dievo teismą“ (Rom…

NUGALĖTI BLOGĮ GĖRIU

Gruodžio 16–22 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 12; 13 Įsimintina eilutė: „Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią –…

IŠRINKTIEJI

Gruodžio 9–15 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 10; 11. Įsimintina eilutė: „Tad aš klausiu: ar Dievas atstūmė savo tautą?! Jokiu būdu! Juk ir aš izraelitas, iš Abraomo palikuonių, iš Benjam…

NEBĖRA PASMERKIMO

Lapkričio 25–gruodžio 1 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 8, 1–17. Įsimintina eilutė: „Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje“ (Rom 8, 1). Romiečiams 8 – tai Pauliau…

ŽMOGUS LAIŠKO ROMIEČIAMS 7 SKYRIUJE

Lapkričio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 7. Įsimintina eilutė: „O dabar, numirę tam, kuris mus laikė surištus, esame išvaduoti nuo Įstatymo, kad tarnautume, laikydamiesi Dvasios na…

NUODĖMĖS NUGALĖJIMAS

Lapkričio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 6; 1 Jn 1, 8–2, 1. Įsimintina eilutė: „Jumyse nebeviešpataus nuodėmė; jūs ne Įstatymo, bet malonės galioje“ (Rom 6, 14). Jei darbai negali…

ADOMAS IR JĖZUS

Lapkričio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 5. Įsimintina eilutė: „Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą…

ABRAOMO TIKĖJIMAS

Spalio 28–lapkričio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 15, 6; 2 Sam 11; 12; Rom 3, 20. 31; Rom 4, 1–17; Gal 3, 21–23; 1 Jn 3, 4. Įsimintina eilutė: „O gal tikėjimu mes panaikiname Įstatymą?…

NUTEISINIMAS TIKĖJIMU

Spalio 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 3, 19–28. Įsimintina eilutė: „Mes įsitikinę, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be Įstatymo darbų.“ (Rom 3, 28) Tyrinėdami šią savaitę mes prie…

ŽMOGAUS BŪKLĖ

Spalio 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 1, 16–17. 22–32; Rom 2, 1–10. 17–23; Rom 3, 1–2. 10–18. 23. Įsimintina eilutė: „Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės.“ (Rom 3, 23) Ja…

KOVA

Spalio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 8, 6; Mt 19, 17; Apr 12, 17; Kun 23; Apd 15, 1–29; Gal 1, 1–12. Įsimintina eilutė: „Kaip Įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo…

APAŠTALAS PAULIUS ROMOJE

Rugsėjo 30 – spalio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 15, 20–27; Apd 28, 17–31; Fil 1, 12; Rom 1, 7; Ef 1; Rom 15, 14. Įsimintina eilutė: „Pirmiausia aš dėkoju savo Dievui per Jėzų Kristų…

TOKIA MŪSŲ POZICIJA. LIUTERIS APIE LAIŠKĄ ROMIEČIAMS

Šį mėnesį prieš penkis šimtus metų Martynas Liuteris, 33 metų teologijos profesorius, užrašė savo 95 tezes. Ir nors jis, pirmiausia, siekė tik paneigti popiežiaus, kuris „melžė“ Liuterio kaimenę parda…