SIEKIME GILESNĖS KRIKŠČIONIŠKOS PATIRTIES

4 diena AR TEISINGAI SKAITOTE BIBLIJĄ? Ką Jėzus sakė reikšdamas rūpestį dėl pranašiškojo žodžio aiškinimo? Pats Kristus pabrėžė Biblijos viršenybę prieš tradicija, o kiti autoriai patvirtino faktą, kad Šventasis Raštas yra viršesnis lyginant su žmogaus filosofija....

DIEVO SIŲSTAS PRANAŠAS IR APSIŠAUKĖLIS?

3 diena Kaip atskirti tikrąjį pranašą? Ta pati Dvasia atvėrė visas kanoninėje Biblijoje esančias pranašiškas žinias. Štai kodėl kiekviena nauja pranašystė privalo išlikti nuosekli jau išaiškintų pranašysčių atžvilgiu. „Ką jūs manote apie moterį, kuri teigia esanti...

DIEVAS SIUNČIA MUMS ŽINIĄ

2 diena Žodžiai, kuriais Biblijos rašytojai pateikė žinią, tai jų pačių pasirinkti, tačiau Šventosios Dvasios įkvėpti žodžiai. Kas skatina pranašą perduoti žinią? Akimirkai įsivaizduokite, kad niekada nesate girdėję apie krikščionybę. Einate gatve ir staiga pamatote...

KODĖL DIEVAS SIUNTĖ PRANAŠUS?

1 diena VIEŠPATS ATSKLEIDŽIA SAVO PASLAPTIS SAVO TARNAMS Ted N. C. Wilson „Pranašai, kaip Viešpaties atstovai rodė žmonėms, jog Dievas taip vertina žmones, kad iš jų tarpo rinksis moteris ir vyrus, kurie praneš Jo valią.“ Įsivaizduokite, kad pirmas veidas, kurį jūs...

PAŽADO VAIKAI

Gruodžio 2–8 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 9. Įsimintina eilutė: „Vadinasi, ko Jis nori, to pasigaili, ir kurį nori, tą užkietina“ (Rom 9, 18). „Kaip ir parašyta: Jokūbą pamilau, o Ezavo nekenčiau“ (Rom 9, 13). „Jis Mozei sako: Aš pasigailėsiu to, kurio...