PRANAŠAS DUOTAS PASKUTINIŲ LAIKŲ DIEVO ŽMONĖMS

8 diena Ką E. Vait pasakė apie save, kaip apie Dievo pranašą.  „Turi išlikti rami, kai tave niekins, gąsdins, kai tau priekaištaus ir teis tave. Norėdama tapti ypatingu Dievo įrankiu, neturėtum niekuo pasitikėti, bet laikytis tik Jo ir kaip vynmedis, leisti, kad...

DIDESNĖS IR MAŽESNĖS ŠVIESOS ŽMONĖS

7 diena Kodėl Dievas pašaukė pranašę mokyti likučio bažnyčios? Elena Vait suprato, kad jos perduodamuose pamokymuose buvo biblinės žinios pritaikymas paskutiniųjų laikų Dievo žmonėms. Argentinos Biblijos draugijos susitikimų metu dažnai susiduriu su tarnautojais iš...

TIKRI IR NETIKRI PRANAŠAI, SENIAU IR DABAR

6 diena ketvirtadienis Ar pranašavimo dovana apsiriboja praeitimi? „Jėzus įspėjo apie netikrus pranašus, nes laikų pabaigoje apsimetinėjimas turint pranašavimo dovaną maišysis su tikromis dovanomis.“ Po pamaldų bažnyčioje paauglė paklausė aiškaus, tikslaus klausimo:...

DULKIŲ NUVALYMAS NUO ĮSTATYMO IR LIUDIJIMŲ

5 diena Kaip mes gyvename pranašiškojo žodžio šviesoje? „Tarp šio pasaulio tamsybių Biblija gali atnešti mūsų gyvenimams šviesą ir viltį, padėti mums vesti kitus pas Jėzų ir palengvinti mūsų kelionę į dangų.“ Dievo žmonės retai teturėjo gerus santykius su savo...

SIEKIME GILESNĖS KRIKŠČIONIŠKOS PATIRTIES

4 diena AR TEISINGAI SKAITOTE BIBLIJĄ? Ką Jėzus sakė reikšdamas rūpestį dėl pranašiškojo žodžio aiškinimo? Pats Kristus pabrėžė Biblijos viršenybę prieš tradicija, o kiti autoriai patvirtino faktą, kad Šventasis Raštas yra viršesnis lyginant su žmogaus filosofija....

DIEVO SIŲSTAS PRANAŠAS IR APSIŠAUKĖLIS?

3 diena Kaip atskirti tikrąjį pranašą? Ta pati Dvasia atvėrė visas kanoninėje Biblijoje esančias pranašiškas žinias. Štai kodėl kiekviena nauja pranašystė privalo išlikti nuosekli jau išaiškintų pranašysčių atžvilgiu. „Ką jūs manote apie moterį, kuri teigia esanti...