NERIBOTOS GALIMYBĖS

Rugpjūčio 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 1 Kor 12, 12; Mt 3, 16–18; 1 Kor 12, 7; 1 Kor 1, 4–9; Mt 25, 14–30. Įsimintina eilutė: „Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip Jai patinka.“ (1 Kor 12, 11) Dievas kviečia mus...

DVASIOS ĮGALINTAS LIUDIJIMAS

Liepos 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 15, 26–27; Apd 2, 41–42; Apd 8, 4; Hbr 4, 12; Apd 17, 33–34; Apd 18, 8. Įsimintina eilutė: „Jiems pasimeldus, sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė Šventosios Dvasios ir ėmė drąsiai skelbti Dievo Žodį....

ŽMONIŲ MATYMAS JĖZAUS AKIMIS

Liepos 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Mk 8, 22–26; Jn 4, 3–34; Jn 1, 40–41; Mk 12, 28–34; Lk 23, 39–43; Apd 8, 26–38. Įsimintina eilutė: „Jis tarė: ‘Eikite paskui Mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais.ʼ“ (Mt 4, 19) Jėzus yra geriausias sielų laimėtojų...

NUO AUDRINGOS JŪROS IKI DANGAUS DEBESŲ

Vasario 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 7; 2 Tes 2, 1–12; Rom 8, 1; Mk 13, 26; Lk 9, 26; Lk 12, 8; 1 Tim 2, 5. Įsimintina eilutė: „Karalystė, valdžia ir didybė visų karalysčių po dangumi bus atiduota Aukščiausiojo šventiesiems. Jų karalystė bus...

NUO SKAITYMO IKI SUPRATIMO

Gruodžio 28 – sausio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 24, 25–27; 2 Pt 3, 11–13; Jon 3, 3–10; Sk 14, 34; Dan 9, 23; 10, 11–12. Įsimintina eilutė: „Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: ‘Ar ir supranti, ką skaitąs?‘“ (Apd 8,...

IŠTIKIMYBĖ JO PRANAŠAMS

9 diena Kodėl Dievas siuntė pranašus? Tikrai Viešpats DIEVAS nedaro nieko, pirma neapreiškęs savo užmojo savo tarnams pranašams (Amoso 3, 7). Volodia ir žvėrys Kas gi čia mėtosi ant žemės? 10–metis Volodia pasilenkė ir pakėlė knygą, kurią kažkas buvo numetęs. Ant jos...