NUO DULKIŲ IKI ŽVAIGŽDŽIŲ

Kovo 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 12; Rom 8, 34; Lk 10, 20; Rom 8, 18; Hbr 2, 14–15; Jn 14, 29; Apr 11, 3. Įsimintina eilutė: „Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius“...

NUO ŠIAURĖS IR PIETŲ IKI GRAŽIOJO KRAŠTO

Kovo 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 11; Dan 8, 3–8. 20–22; Iz 46, 9–10; Dan 8, 9. 23; Mt 27, 33–50. Įsimintina eilutė: „Kai kurie išmintingųjų kris, kad būtų išmėginti ugnyje, išgryninti ir padaryti švarūs iki laikų pabaigos, nes ji turi įvykti...

NUO KOVOS IKI PERGALĖS

Kovo 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 6, 12; Dan 10; Ezr 4, 1–5; Jz 5, 13–15; Apr 1, 12–18; Kol 2, 15; Rom 8, 37–39. Įsimintina eilutė: „Nebijok, brangusis žmogau, ramybė tau! Būk tvirtas ir drąsus!“ Jam bekalbant, sustiprėjau ir tariau: „Kalbėk, mano...

NUO IŠPAŽINTIES IKI PAGUODOS

Vasario 29 – kovo 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 9; Jer 25, 11–12; 29, 10; 2 Kar 19, 15–19; Mt 5, 16; Jok 5, 16. Įsimintina eilutė: „Viešpatie, išgirsk! Viešpatie, atleisk! Viešpatie, išklausyk ir veik! Dėl savęs paties nedelsk, mano Dieve, nes Tavo...

NUO SUTERŠIMO IKI APVALYMO

Vasario 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 8; Dan 2, 38; Pr 11, 4; Kun 16; Hbr 9, 23–28. Įsimintina eilutė: „Jis man atsakė: ‘Du tūkstančius tris šimtus vakarų ir rytmečių, o po to šventykla bus apvalyta‘“ (Dan 8, 14). Danieliaus 8 užrašytą regėjimą...

NUO AUDRINGOS JŪROS IKI DANGAUS DEBESŲ

Vasario 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 7; 2 Tes 2, 1–12; Rom 8, 1; Mk 13, 26; Lk 9, 26; Lk 12, 8; 1 Tim 2, 5. Įsimintina eilutė: „Karalystė, valdžia ir didybė visų karalysčių po dangumi bus atiduota Aukščiausiojo šventiesiems. Jų karalystė bus...