Danielius (2020/I)

Parama
Parama

NUO DULKIŲ IKI ŽVAIGŽDŽIŲ

Kovo 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 12; Rom 8, 34; Lk 10, 20; Rom 8, 18; Hbr 2, 14–15; Jn 14, 29; Apr 11, 3. Įsimintina eilutė: „Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o…

NUO ŠIAURĖS IR PIETŲ IKI GRAŽIOJO KRAŠTO

Kovo 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 11; Dan 8, 3–8. 20–22; Iz 46, 9–10; Dan 8, 9. 23; Mt 27, 33–50. Įsimintina eilutė: „Kai kurie išmintingųjų kris, kad būtų išmėginti ugnyje, išgr…

NUO KOVOS IKI PERGALĖS

Kovo 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Ef 6, 12; Dan 10; Ezr 4, 1–5; Jz 5, 13–15; Apr 1, 12–18; Kol 2, 15; Rom 8, 37–39. Įsimintina eilutė: „Nebijok, brangusis žmogau, ramybė tau! Būk tvir…

NUO IŠPAŽINTIES IKI PAGUODOS

Vasario 29 – kovo 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 9; Jer 25, 11–12; 29, 10; 2 Kar 19, 15–19; Mt 5, 16; Jok 5, 16. Įsimintina eilutė: „Viešpatie, išgirsk! Viešpatie, atleisk! Viešpatie,…

NUO SUTERŠIMO IKI APVALYMO

Vasario 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 8; Dan 2, 38; Pr 11, 4; Kun 16; Hbr 9, 23–28. Įsimintina eilutė: „Jis man atsakė: ‘Du tūkstančius tris šimtus vakarų ir rytmečių, o po to šve…

NUO AUDRINGOS JŪROS IKI DANGAUS DEBESŲ

Vasario 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 7; 2 Tes 2, 1–12; Rom 8, 1; Mk 13, 26; Lk 9, 26; Lk 12, 8; 1 Tim 2, 5. Įsimintina eilutė: „Karalystė, valdžia ir didybė visų karalysčių po da…

IŠ LIŪTŲ DUOBĖS PAS ANGELĄ

Vasario 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 6; 1 Sam 18, 6–9; Mt 6, 6; Apd 5, 27–32; Mk 6, 14–29; Hbr 11, 35–38. Įsimintina eilutė: „O ministrai ir satrapai pradėjo ieškoti progos ką nor…

NUO AROGANCIJOS IKI SUNAIKINIMO

Vasario 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 5; Apr 17, 4–6; Ps 96, 5; Kol 1, 15–17; Rom 1, 16–32; Mok 8, 11; Apr 14, 8. Įsimintina eilutė: „Jis keičia laikotarpius ir metų laikus, pašalin…

NUO PUIKYBĖS IKI NUOLANKUMO

Sausio 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 4, 1–33; Pat 14, 31; 2 Kar 20, 2–5; Jon 3, 10; Dan 4, 34; Fil 2, 1–11. Įsimintina eilutė: „Kokie didingi Jo ženklai, kokie galingi Jo nuostabū…

NUO KROSNIES IKI RŪMŲ

Sausio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 3; Apr 13, 11–18; Iš 20, 3–6; Įst 6, 4; 1 Kor 15, 12–26; Hbr 11. Įsimintina eilutė: „Jei mūsų Dievas, kuriam tarnaujame, gali mus išgelbėti iš…

NUO SLĖPINIO IKI APREIŠKIMO

Sausio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 2, 1–16; Apd 17, 28; Dan 2, 17–49; Ps 138; Jn 15, 5; Įst 32, 4; 1 Pt 2, 4. Įsimintina eilutė: „Danielius tarė: ‘Tebūna pašlovintas Dievo varda…

NUO JERUZALĖS IKI BABILONO

Sausio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: 2 Kar 21, 10–16; Dan 1; Gal 2, 19–20; Mt 16, 24–26; 2 Kor 4, 17; Jok 1, 5. Įsimintina eilutė: „Šiems keturiems vaikinams Viešpats suteikė visų rašt…

NUO SKAITYMO IKI SUPRATIMO

Gruodžio 28 – sausio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Lk 24, 25–27; 2 Pt 3, 11–13; Jon 3, 3–10; Sk 14, 34; Dan 9, 23; 10, 11–12. Įsimintina eilutė: „Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant…

Danielius, pabaigos pranašas

XIX a. keičiant XX a., Vakarus persmelkė optimizmas. Per mokslą ir technologijas žmonija žengė aukso amžiaus, nuostabių ateities galimybių link, kai karas, maras, skurdas ir badas galiausiai baigsis.…