DANGUS, UGDYMAS IR AMŽINAS MOKYMASIS

Gruodžio 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Jn 3, 16; 1 Jn 5, 13; 1 Tim 1, 16; 1 Kor 13, 12; Zch 13, 6. Įsimintina eilutė: „Bet skelbiame, kaip parašyta: ‘Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į mintį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį...

SABATA. DIEVO CHARAKTERIO PATYRIMAS IR GYVENIMAS

Gruodžio 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 2; Iš 16, 14–29; Iz 58, 1–14; Mt 12, 1–13; Lk 13, 10–17. Įsimintina eilutė: „Ir pridūrė: ‘Šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui; taigi Žmogaus Sūnus yra ir šabo Viešpats.ʼ“ (Mk 2, 27–28) Tarp savo laidos...

UGDYMAS MENE IR MOKSLE

Lapkričio 28 – gruodžio 4 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Rom 1, 18–21; Ps 19, 2–7; 96, 9; Pr 3, 6; 1 Tim 6; Pat 1; Job 38. Įsimintina eilutė: „Dangūs skelbia Dievo šlovę, dangaus skliautas garsina Jo rankų darbą.“ (Ps 19, 2) Ugdymas apima tai, kas vadinama...

UGDYMAS IR ATPIRKIMAS

Lapkričio 14–20 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 26–27; Iz 11, 1–9; 2 Tim 3, 14–17; 1 Kar 5, 9–14; Jn 14, 17; 1 Kor 2, 1–16. Įsimintina eilutė: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui.“ (2 Tim 3, 16) Raštas...

GARBINIMAS UGDYME

Lapkričio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 3; Apr 14, 6–12; Ps 78, 1–17; Jn 4, 7–26; 1 Met 16, 1–36; Mk 7, 1–13. Įsimintina eilutė: „Teikite Viešpačiui Jo vardo garbę, imkite atnašą ir eikite pas Jį, garbinkite Viešpatį šventą ir didį!“ (1 Met 16, 29)...

DAUGIAU VYRIAUSIOJO MOKYTOJO PAMOKŲ

Spalio 31 – lapkričio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 3, 1–11; Rom 5, 11–19; Pr 28, 10–17; Jn 1, 1–14; Mt 15, 21–28; Mk 10, 46–52. Įsimintina eilutė: „Tuomet Jėzus jam tarė: ‘Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.ʼ Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui...