UGDYMAS IR ATPIRKIMAS

Lapkričio 14–20 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 1, 26–27; Iz 11, 1–9; 2 Tim 3, 14–17; 1 Kar 5, 9–14; Jn 14, 17; 1 Kor 2, 1–16. Įsimintina eilutė: „Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui.“ (2 Tim 3, 16) Raštas...

GARBINIMAS UGDYME

Lapkričio 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Dan 3; Apr 14, 6–12; Ps 78, 1–17; Jn 4, 7–26; 1 Met 16, 1–36; Mk 7, 1–13. Įsimintina eilutė: „Teikite Viešpačiui Jo vardo garbę, imkite atnašą ir eikite pas Jį, garbinkite Viešpatį šventą ir didį!“ (1 Met 16, 29)...

DAUGIAU VYRIAUSIOJO MOKYTOJO PAMOKŲ

Spalio 31 – lapkričio 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 3, 1–11; Rom 5, 11–19; Pr 28, 10–17; Jn 1, 1–14; Mt 15, 21–28; Mk 10, 46–52. Įsimintina eilutė: „Tuomet Jėzus jam tarė: ‘Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave.ʼ Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui...

JĖZUS – VYRIAUSIASIS MOKYTOJAS

Spalio 24–30 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 1, 1–4; 2 Kor 4, 1–6; Jn 1, 14. 18; Jn 14, 1–14; Fil 2, 1–11; 2 Kor 5, 16–21. Įsimintina eilutė: „Pats Dievas, kuris yra taręs: ‘Iš tamsos tenušvinta šviesa!ʼ – sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę,...

VIEŠPATIES AKYS. BIBLINĖ PASAULĖŽIŪRA

Spalio 17–23 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pat 15, 3; Job 12, 7–10; Ef 6, 12; Apr 20, 5–6; Jn 1, 1–14; Mk 12, 29–31. Įsimintina eilutė: „Dievo akys yra visur, jos stebi blogus ir gerus žmones.“ (Pat 15, 3) Lenkų poetas Česlovas Milošas parašė eilėraštį,...

ĮSTATYMAS – MOKYTOJAS

Spalio 10–16 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Įst 6, 5; Įst 31, 9–27; Rom 3, 19–23; Apr 12, 17; Apr 14, 12; Mk 6, 25–27; Hbr 5, 8. Įsimintina eilutė: „Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.“ (Įst 6, 5) Įspėdamas galatus dėl...