Apaštalų darbų knyga (2018/III)

Apaštalų darbų knyga 2018 III
Parama
Parama

KELIONĖ Į ROMĄ

Rugsėjo 22–28d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 27; Apd 28; Rom 1, 18–20. Įsimintina eilutė: „Nebijok, Pauliau! Tu privalai stoti prieš ciesorių“ (Apd 27, 24). Paulius seniai norėjo aplankyt…

ĮKALINIMAS CEZARĖJOJE

Rugsėjo 15–21d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 24; Apd 25; Apd 26; 1 Kor 1, 23. Įsimintina eilutė: „Paulius palinkėjo: Duok, Dieve, kad ar tuojau, ar ne tuojau ne tik tu, bet ir visi, šiand…

SUĖMIMAS JERUZALĖJE

Rugsėjo 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 21; Rom 2, 28–29; Gal 5, 6; Apd 22; Apd 23, 1–30; Mt 22, 23–32. Įsimintina eilutė: „Kitą naktį Pauliui pasirodė Viešpats ir tarė: Būk tvirtas!…

TREČIA MISIONIERIŠKOJI KELIONĖ

Rugsėjo 1–7 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 18, 24–28; Apd 19; Apd 20, 7–12. 15–27; 2 Kor 4, 8–14; Apd 21, 1–15. Įsimintina eilutė: „Bet aš per daug nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad t…

ANTRA MISIONIERIŠKOJI KELIONĖ

Rugpjūčio 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 16, Rom 3, 28; Gal 2, 16; Apd 17; 1 Kor 1, 23; Apd 18, 1–10. Įsimintina eilutė: „Vieną naktį Viešpats regėjime prabilo Pauliui: ‘Nebijok! K…

JERUZALĖS SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 18–24 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 15; Gal 2, 11–13; Iš 12, 43–49; Rom 3, 30; Kun 18, 30; Apr 2, 14. 20. Įsimintina eilutė: „Verčiau tikėkime Viešpaties Jėzaus malone būsią i…

PAULIAUS PIRMA MISIONIERIŠKOJI KELIONĖ

Rugpjūčio 11–17 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 13; 2 Kor 4, 7–10; Rom 10, 1–4; Rom 3, 19; Apd 14, 1–26; Rom 9–11 sk. Įsimintina eilutė: „Taigi žinokite, broliai, kad jums skelbiamas nuod…

PETRO TARNYSTĖ

Rugpjūčio 4–10 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 9, 32–43; Apd 10, 9–16; Ef 2, 11–19; Apd 11, 1–26; Apd 12, 1–18. Įsimintina eilutė: „Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė: ‘Iš tiesų aš dabar…

PAULIAUS ATSIVERTIMAS

Liepos 28 – rugpjūčio 3 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 26, 9–11; Įst 21, 23; Apd 9, 1–20; 1 Kor 9, 1; Gal 1, 1; Apd 9, 20–30. Įsimintina eilutė: „Eik, nes jis yra Mano rinktinis įrankis,…

PIRMIEJI BAŽNYČIOS VADOVAI

Liepos 21–27 d. Šios savaitės tyrinėjimu skaitykite: Apd 6; Apd 7, 48; Hbr 5, 11–14; Mch 6, 1–16; Apd 7; Apd 8, 4–25. Įsimintina eilutė: „Dievo žodis klestėjo, ir mokinių Jeruzalėje greitai daugėjo. N…

GYVENIMAS ANKSTYVOJOJE BAŽNYČIOJE

Liepos 14–20 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 2, 42–46; Apd 4, 34–35; Apd 3, 1–26; Apd 4, 1–18; Apd 5, 1–11; Apd 5, 34–39. Įsimintina eilutė: „Jie kasdien sutartinai rinkdavosi šventykloje…

SEKMINĖS

Liepos 7–13 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 2, 1–4; Jn 14, 16; Apd 2, 5–13; Jl 3, 1–5; Apd 2, 22–39; Ps 110, 1–3. Įsimintina eilutė: „Tą Jėzų Dievas prikėlė, ir mes visi esame šito liudyt…

JŪS TAPSITE MANO LIUDYTOJAIS

Birželio 30 – liepos 6 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Apd 1, 6–8; Lk 24, 25; Lk 24, 44–48; Įst 19, 15; Apd 1, 9–26; Pat 16, 33. Įsimintina eilutė: „Bet kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia,…

Evangelijos pergalė

Daugelis istorikų trimis svarbiausiais pasaulio istorijos dešimtmečiais laiko tuos, kai nedidelė žmonių grupė, daugiausia Šventosios Dvasios galios kupinų žydų, skelbė pasauliui Evangeliją. Apaštalų d…