Paskutinėmis dienomis – laiško hebrajams žinia (2022/I)

PASKUTINĖMIS DIENOMIS – LAIŠKO HEBRAJAMS ŽINIA
PASKUTINĖMIS DIENOMIS – LAIŠKO HEBRAJAMS ŽINIA
Parama
Parama

Paskutinėmis dienomis – Laiško hebrajams žinia

Pirmą kartą jis ją pamatė bažnyčioje. Jis tvarkė kasdienius reikalus, užsisklendęs savose mintyse, kai jį pribloškė vaizdas. Paveikslas buvo šiek tiek mažesnis nei dviejų metrų aukščio ir trijų metrų…

LAIŠKAS HEBRAJAMS IR MUMS

Pirma tema Gruodžio 25–31 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 2, 3–4; 1 Pt 4, 14. 16; Hbr 13, 1–9. 13; 1 Kar 19, 1–18; Hbr 3, 12–14; Skaičių 13. Įsimintina eilutė: „Taip, reikia jums ištvermė…

LAIŠKO HEBRAJAMS ŽINIA

Antra tema Sausio 1–7 d. Šios svaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 1, 5–14; Lk 1, 30–33; Ps 132, 1–5; Hbr 2, 14–16; Hbr 5, 1–4; 1 Pt 2, 9; Hbr 8, 8–12. Įsimintina eilutė: „Svarbiausia mūsų svarstymuose…

JĖZUS – PAŽADĖTASIS SŪNUS

Trečia tema Sausio 8–14 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Iz 2, 2–3; Hbr 1, 1–4; Iš 24, 16–17; Iz 44, 24; Hbr 1, 10; Lk 1, 31–32; Hbr 1, 5. Įsimintina eilutė: „O dabar dienų pabaigoje Jis prabi…

JĖZUS – MŪSŲ IŠTIKIMASIS BROLIS

Ketvirta tema Sausio 15–21 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Kun 25, 25–27; Hbr 2, 14–16; Hbr 11, 24–26; 1 Kor 15, 50; Hbr 5, 8–9; Hbr 12, 1–4. Įsimintina eilutė: „Kadangi vaikų kraujas ir kūna…

JĖZUS – ATILSIO DOVANOTOJAS

Penkta tema Sausio 22–28 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Pr 15, 13–21; Hbr 3, 12–19; Hbr 4, 6–11; Hbr 4, 1. 3. 5. 10; Įst 5, 12–15; Hbr 4, 8–11. Įsimintina eilutė: „Taigi Dievo tautos dar lau…

IŠTIKIMASIS KUNIGAS JĖZUS

Šešta tema Sausio 29 – vasario 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 5, 1–10; Pr 14, 18–20; 1 Pt 2, 9; Hbr 7, 1–3; Hbr 7, 11–16. 22. 26. Įsimintina eilutė: „Mums ir derėjo turėti tokį vyriaus…

JĖZUS – SIELOS INKARAS

Septinta tema Vasario 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 6, 4–6; Mt 16, 24; Rom 6, 6; Hbr 10, 26–29; Hbr 6, 9–13; Hbr 6, 17–20. Įsimintina eilutė: „Ji mums yra tarsi saugus ir tvirtas s…

JĖZUS – NAUJOSIOS SANDOROS TARPININKAS

Aštunta tema Vasario 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 7, 11–19; Hbr 8, 10–12; Jer 31, 31–34; Hbr 8, 1–6; Iš 24, 1–8; Ez 36, 26–27. Įsimintina eilutė: „Dabar Jis užima juo prakilnesnę…

JĖZUS – TOBULOJI AUKA

Devinta tema Vasario 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 9, 15; Pr 15, 6–21; Jer 34, 8–22; Ef 3, 14–19; Hbr 7, 27; Hbr 10, 10; Hbr 9, 22–28. Įsimintina eilutė: „Vienintele atnaša Jis šv…

JĖZUS ATVERIA KELIĄ PRO UŽDANGĄ

Dešimta tema Vasario 26 – kovo 4 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 9, 24; Iš 19, 3–4; Hbr 12, 18–21; Kun 16, 1–2; Hbr 10, 19–22; Kol 3, 1. Įsimintina eilutė: „Mat Kristus įžengė ne į rankų…

JĖZUS – MŪSŲ TIKĖJIMO VADOVAS IR IŠTOBULINTOJAS

Vienuolikta tema Vasario 5–11 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 10, 35–39; Rom 1, 17; Hbr 11; Joz 2, 9–11; Hbr 12, 1–3. Įsimintina eilutė: „Žiūrėdami į savo tikėjimo vadovą ir ištobulintoją…

NEPAJUDINAMOS KARALYSTĖS GAVIMAS

Dvylikta tema Kovo 12–18 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 12, 18–29; Iš 32, 32; Dan 7, 9–10. 13–22; Ag 2, 6–9. 20–22; Ps 15, 5; Ps 16, 8; Hbr 13, 15–16. Įsimintina eilutė: „Todėl, gaudami…

TEIŠSILAIKO BROLIŲ MEILĖ

Trylikta tema Kovo 19–25 d. Šios savaitės tyrinėjimui skaitykite: Hbr 13; Rom 12, 13; Ef 5, 3–5; 1 Pt 5, 1–4; Hbr 2, 9; Hbr 4, 16; Gal 2, 20. Įsimintina eilutė: „Teišsilaiko brolių meilė.“ (Hbr 13, 1)…